Наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології та перекладознавства»

В рамках XIII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми романо-германської філології та перекладознавства», яку проводить щорічно колектив факультету іноземних мов, відбулося традиційно засідання секції №5 «Методика викладання іноземних мов та перекладу». Учасники секційного засідання в онлайн режимі представили наукові доповіді та провели дискусію щодо ретроспективи та сучасних підходів у викладанні іноземних мов. Слід зазначити, що представлені доповіді охоплювали більшість пластів сучасних досліджень іншомовної лінгводидактики. Зокрема, розвиток методики навчання іноземних мов на Буковині висвітлила начальник управління міжнародної співпраці Департаменту комунікації ЧОДА Н.Б. Масіян у доповіді «Загальна характеристика навчальних програм з гебрайської мови на Буковині (друга половина XIX ст.)»; історію методики навчання французької мови в Галичині розкрив аспірант ЧНУ імені Юрія Федьковича А.С. Іващук в доповіді «Особливості навчання французької мови у Галичині (1890 – 1939 рр.)». Сучасні підходи у викладанні іноземних мов в дошкільнят було представлено кандидатом філологічних наук Т.П. Коропатніцькою у доповіді «Психологічні основи навчання іноземної мови дітей дошкільного віку». Проблеми навчання/викладання іноземних мов в осіб з особливими освітніми потребами висвітлила асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Н.М. Виспінська у доповіді «Підходи до навчання англійської мови учнів з особливими освітніми потребами». Питання викладання іноземних мов для спеціальних цілей було представлено в доповідях аспірантки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка І. А. Бартош «Кейсові технології у процесі навчання німецькомовного професійно орієнтованого усного мовлення майбутнім соціальним працівникам» та аспірантки ЧНУ імені Юрія Федьковича Ж. В. Никіфорчук «Лексичні характеристики сучасного англомовного релігійного дискурсу для навчання професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх богословів».

Comments are closed