Навчальний процес в умовах карантину

Сьогоденні виклики у суспільстві, спричинені пандемією COVID19 зумовили необхідність швидкого опанування вчителями/викладачами дистанційної форми навчання. Різноманітні сучасні підходи, методи і технології дистанційного навчання іноземних мов обговорювалися на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів на методичних і наукових семінарах, а от їх практична реалізація втілилася у другому семестрі навчального 2019-2020 року.

Як відомо, для продовження індивідуального трудового договору (контракту) кожен викладач повинен провести відкрите заняття. Це послугувало причиною показати свої вміння, педагогічну майстерність використання онлайн ресурсів, Moodle платформи під час демонстрації практичних занять з іноземної мови. Кожен викладач ділився тими надбаннями, які зміг опанувати у короткий термін. Розпочала серію відкритих занять в онлайн режимі др. філософії, асистент кафедри Н.Виспінська, яка проводила відкрите заняття для студентів педагогічного факультету. Наталя Михайлівна запропонувала велику кількість ілюстративного матеріалу для формування лексичних навичок і вмінь: граматичні таблиці, відеоматеріали, різноманітні вправи. Продовжила естафету к.філол.н., асистент кафедри Т. Коропатніцька, яка презентувала заняття з німецької мови на юридичному факультеті. Тетяна Петрівна для опанування юридичної термінології обрала технологію Padlet, Quizlet, різні види вправ для роботи з лексикою, поєднала роботу в Google Meet з виконанням завдань на платформі Moodle, сформувала в студентів вміння говоріння до теми «Співбесіда під час працевлаштування», підібрала відео до теми. К. філол. н., асистент кафедри А. Томусяк провела заняття з фахової іноземної мови на юридичному факультетi. Аліна Олегівна обрала онлайн версію програму Power Point для презентації фахової теми «Екологічне право». Цінність заняття полягало у всебічному розкритті теми та вільної бесіди студентами англійською мовою на обрану тематику. К.філол. н., асистент кафедри О. Мельник поєднала на занятті різні аспекти щодо формування мовного і мовленнєвого матеріалу. Олена Вікторівна використовувала різні види вправ, формувала навички аудіювання, говоріння, письма. Для своїх занять в домашньому режимі застосовувала дошку для кращого опанування студентами графічними і орфографічними навичками німецької мови. К.філол. н., асистент кафедри Д. Паранюк запропонував практичне заняття з англійської мови, на якому поділився досвідом роботи з тестами, що важливо і актуально для студентів, які повинні складати тести для вступу магістратуру. Дан Вікторович закцентував увагу на особливостях роботи з тестовими завданнями. К.філолол. н., доц. О. Петренко провела заняття з фахової англійської мови у студентів заочної форми навчання на юридичному факультеті. Тема заняття: «Законодавча гілка влади США». Оксана Дмитрівна використовувала різноманітні вправи, аудіоматеріали, студенти розмовляли англійською мовою на запропоновану тематику. 

Хочу подякувати викладачам кафедри за якісно проведені відкриті заняття, використання різноманітних, цікавих прийомів роботи в онлайн режимі, педагогічну майстерність і толерантне ставлення до студентів. Слова вдячності хочу висловити всьому колективу кафедри за створену базу тестів для проведення тренування і складання екзаменаційно-залікової сесії на гуманітарних факультетах на Moodle платформі Чернівецького національного університету імені. Ю. Федьковича.

Comments are closed