Навчальні дисципліни та силабуси

АСПІРАНТИ

 

«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (економічний ф-т) Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування»
«Економіка» (економічний ф-т)
Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування» «Історія та археологія» (Факультет історії, політології та міжнародних відносин)Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування» «Освітні, педагогічні науки» (ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи) Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування»
«Політологія» (Факультет історії, політології та міжнародних відносин)
Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування» Право (юридичний ф-т)Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування» «Релігієзнавство» (філологічний факультет) Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування»
«Філологія» (філологічний факультет)
Силабус
«Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування»
«Філософія» (філологічний факультет)
Силабус
Іноземна мова у професійному середовищі (англійська)Силабус
Іноземна мова у професійному середовищі (німецька)Силабус
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Професійна іноземна мова
Дисципліна вільного вибору (магістри)
Силабус
Комунікативний практикум зі спеціальності
Міжнародні економічні відносини (магістри)
СилабусС
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Економічна кібернетика
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Облік і оподаткування
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Маркетинг
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Управлінна персоналом та економіка праці
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Силабус
Професійна іноземна мова
Економічна кібернетика
Силабус
Професійна іноземна мова
Облік і оподаткування
Силабус
Професійна іноземна мова
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Силабус
Професійна іноземна мова
Маркетинг
Силабус
Професійна іноземна мова
Управлінна персоналом та економіка праці
Силабус
Професійна іноземна мова
Менеджмент

Силабус

Професійна іноземна мова
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Силабус
НІМЕЦЬКА МОВА
Іноземна мова за професійним спрямуванням Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Підприємництво та торгівля
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Маркетинг
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Економічна кібернетика
Силабус
Професійна іноземна мова Силабус
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Соціальна робота (магістри)
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Соціальна робота
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Логопедія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Музичне мистецтво
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Практична психологія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Соціальна психологія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Дошкільна освіта
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Початкова освіта
Силабус
Професійна іноземна мова
Середня освіта Музичне мистецтво
Силабус
Професійна іноземна мова
Психологія
Силабус
Професійна іноземна мова
Соціальна робота
Силабус
НІМЕЦЬКА МОВА
Методика навчання мовно-літературної галузі
Початкова освіта
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Дошкільна освіта
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Соціальна робота
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Початкова освіта
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Музичне мистецтво
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Психологія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Логопедія
Силабус
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Професійно-орієнтована іноземна мова
Фізична терапія, ерготерапія (магістри)
Силабус
Професійно-орієнтована іноземна мова
Середня освіта (фізична культура) (магістри)
Силабус
Ділова іноземна мова
Фізична культура і спорт (магістри)
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фізична терапія, ерготерапія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Середня освіта (фізична культура)
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фізична культура і спорт
Силабус
Професійна іноземна мова
Фізична терапія, ерготерапія
Силабус
Професійна іноземна мова
Середня освіта (фізична культура)
Силабус
Професійна іноземна мова
Фізична культура і спорт
Силабус
НІМЕЦЬКА МОВА
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фізична культура і спорт
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Середня освіта (фізична культура)
Силабус
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Право
Силабус
НІМЕЦЬКА МОВА
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Право
Силабус
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Ділове спілкування іноземною мовою
Журналістика
Силабус
Ділове спілкування іноземною мовою
Філологія» (Українська мова та література)
Силабус
Практикум з іноземної мови в освітньому середовищі
Середня освіта (Українська мова та література)
Силабус
Іноземна мова у професійному середовищі
Загальноуніверситетська дисципліна вільного вибору
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням, 3-6 семестр
Журналістика
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Філологія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Богослов’я
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Соціальне забезпечення
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Середня освіта (Українська мова та література)
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Культурологія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Румунська мова та література. Зарубіжна література
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Румунська мова та література
Силабус
Професійна іноземна мова
Румунська мова і література
Силабус
Професійна іноземна мова
Філологія
Силабус
Професійна іноземна мова
Культурологія
Силабус
Професійна іноземна мова
Журналістика
Силабус
Професійна іноземна мова
Богослов’я
Силабус
Професійна іноземна мова
Соціальне забезпечення
Силабус
Професійна іноземна мова
Середня освіта (Українська мова та література)
Силабус
НІМЕЦЬКА МОВА
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Середня освіта (Українська мова та література)
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Соціальне забезпечення
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Богослов’я
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Філологія
Силабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Журналістика
Силабус
Професійна іноземна мова
Журналістика
Силабус

Comments are closed