Монографії

2022

 1. Лабінська Б.І., Виспінська Н.М., Коропатніцька Т.П. Теоретико-методичні засади інклюзивного
  навчання іноземних мов у початковій школі : монографія / Б.І. Лабінська, Н.М. Виспінська, Т.П.
  Коропатніцька. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 560 с. ISBN 978-966-423-000-0 https://drive.google.com/file/d/1Is1DjBKixJHiSDOznv0l3VHkmSxrXwpM/view

2019

 1. Labinska B. Die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts in der Bukowina und in Wien von der zweiten Hälfte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine vergleichende Untersuchung der Schulstrukturen und der Methodik. Monographie. LIT Verlag: Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, 2019, 280 S. http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-91140-7

2017

 1. Семен Г.Я. Незгасне зоря  професора Огуя О.Д. : Світлом був і до Світла полинув! : монографія / Упорядник О.Я. Івасюк – Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2017. – с. 278-284
 2. Тимощук Надія. Він йшов проти вітру / Н.П.Тимощук // Огуй Олександр Дмитрович: Світлом був і до світла полинув!: монографія / Упорядник О.Я.Івасюк. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2017. – С. 370-373.

2014

 1. Oguy O. (Hg.). Die Ukraine und der deutschsprachige Raum / Oleksandr Oguy. – Bd.1. zu Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur/ Hg. von Univ.-Prof. Dr. Zelko Uvanovic. – [Aachen] Shaker Verl., 2014. – 275 S.
 2. Матійчак А.А. Зміна історичної проекції у розумінні імперії як культурологічної категорії: сучасний британський літературний досвід // Імператив provincia: [колективна монографія] / упорядк. О.Червінської. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.166–175
 3. Тимощук Надія. Йозеф Рот як малопрецедентна особистість і фразеологія у просторі (на матеріалі авторського дискурсу) / О.Д.Огуй, А.І.Гоян, Н.П.Тимощук, Р.В.Угринюк, С.С.Шкварчук // Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовленнєвій діяльності системно-квантитативні аспекти. – Чернівці Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 114–198.

2013

 1. Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнских землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : Монографія / Б. І. Лабінська. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 384 с.

Comments are closed