Докторські дисертації

  • Лабінська Богдана Ігорівна. Тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у Західній Україні (друга половина XIX – перша половина XX ст.).
  • Огуй Олександр Дмитрович. Полісемія в німецькій мові: синхронія, діахронія, панхронія.

Comments are closed