Кандидатські дисертації

 1. Огуй Олександр Дмитрович: ″Історико-семасіологічне вивчення прикметників зі значенням ″сміливий″ ″хоробрий″ в німецькій мові″.
 2. Архелюк Валентина Валентинівна:″Прикметники розміру в англ.мові″.
 3. Кушнірик Алла Вікторівна: ″Модальні частки в англ.мові”″.
 4. Дяків Андрій Едуардович: ″Проблеми термінотворення″.
 5. Івасюк Ольга Ярославівна: ″Відтворення ритмомелодійної основи англомовного вірша″.
 6. Рудько Людмила Петрівна: ″Проблеми звертання″.
 7. Іваницький Руслан Вікторович: ″Проблеми термінології″.
 8. Мурадханян Ірина Саркісівна:″Концепція психологічного двійництва особистості в літературі заходу ХVІІІ-ХІХ ст.″
 9. Тимощук Надія Петрівна: ″Функціонування фразеологізмів в романах Йозефа Рота″.
 10. Петренко Оксана Дмитрівна: ″Ономастика дитячих творів Р.Дала″.
 11. Семен Г.Я.: ″ Лінгвістична природа та стилістичні функції парадоксу″.
 12. Матійчак А.А.: ″ Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману.″
 13. Собков Юрій Вікторович: ” Типологія криптонімів англійської та української мов”.
 14. Бухінська Т.В.: ″ Розмір та частота вживання різних типів речень у німецькій мові″ (на основі художньої прози та публіцистики).
 15. Черська Жанна Борисівна: “ Прикметники зі значеннями “егоїстичний” – “альтруїстичний”: системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині світу ”.
 16. Головацька Наталія Григорівна : “Становлення та розвиток сенсорних дієслів в англійській мові: функціональний і когнітивний аспекти”.
 17. Данилович Оксана Дмитрівна: “Сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній англійській мові (на матеріалі публіцистичного, наукового та художнього стилів)“.
 18. Гладкоскок Леся Григорівна : ” Прикметники зі значеннями “темний” і “світлий” у сучасній англійській мові : семантика, синтагматика, парадигматика”.
 19. Івасюк Галина Олександрівна “Розвиток зовнішньої політики Німеччини в контексті еволюції системи міжнародних відносин”

Comments are closed