Навчальні посібники та конспекти лекцій

2019

 1. Практикум з методики навчання французької мови і літератури у закладах загальної середньої освіти: навчальний посібник / укл. Б.І. Лабінська, Д. А. Руснак. – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 208 с.
 2. Коропатніцька Т.П. Fachsprache der WIRTSCHAFT. = Фахова мова ЕКОНОМІКИ : навч.метод. посібник / Т. П. Коропатніцька, О. В. Материнська, В. В. Михайленко. – Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 184 с.    ISBN 978-966-423-515-7

2018

 1. Тумак О.М., Лабінська Б.І. Практикум з методики навчання англійської мови на Буковині (друга половина XIX – початок XX ст.). Навчальний посібник – Чернівці Чернівецький національний університет, 2018 – 145 с.

2017

 1. Гладкоскок Л. Г., Гоменюк О. Я. English for the Students of International Economics (Англійська мова для студентів, які вивчають міжнародну економіку) ) : навч. посібник / уклад.: Л. Г. Гладкоскок., О. Я. Гоменюк  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 . – 226 с.
 2. Methodik der zweiten Fremdsprache: Theorie und Praxis: навч. посібник / уклад. : Б. І. Лабінська, Ж. Б. Черська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 264 с.
 3. Граматика сучасної англійської мови. Практичний курс = Present-Day English Grammar. Practice Manual: підручник / А.А. Матійчак, Т.Л. Бєлєнька, О.Д. Петренко, І.С.Мурадханян. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 296 с
 4. Англійська для журналістів (2): Посібник із професійного мовлення для студентів спеціальності «журналістика» філологічного відділення (англійською мовою) / О.Д.Данилович. – Чернівці:  Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – 136с.

2016

 1. Практикум з методики навчання французької мови у початковій школі : навч. посібник / уклад. : Б.І. Лабінська, А.М. Незвеська. – Чернівці, 2016. – 192 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 2. Практикум з методики навчання англійської мови в початковій школі : навч. посібник / уклад. : Б. І. Лабінська, О. Я. Гоменюк, О. М. Тумак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 184 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbi
 3. Головацька Н.Г., Томусяк А.О., Виспінська Н.М. Англійська мова для студентів фізичного виховання = English for PE Students : навч. посібник / Н.Г. Головацька, А.О.Томусяк , Н.М. Виспінська.  – чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 200 с.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vzu/

2015

 1. Methodik des Deutschunterrichts in der Hochschule : [навчальний посібник] / укл. Б. Лабінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 200 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 2. Синиця В.Г. Основи лікарської рецептури (комплекс лексико-граматичних і тестових завдань) [навчальний посібник] / В. Г. Синиця, Б. І. Лабінська, З.М. Кекух, Н.І. Войткевич, І.Є. Томко. – Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2015. – 266 с.

2014

 1. Holovatska N. Professional English for Philosophers: навчальний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності «філософія» / Н.Г. Головацька. – Чернівці: «Рута», 2014. – 220 с. (Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vzu/cgiirbis2
 2. Holovatska N. Business English: навчальний посібник з англійської мови / Н.Г. Головацька. – Чернівці: «Рута», 2014. – 160 с.
 3. Holovatska N. Sports in Your Life: навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності «фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Н.Г. Головацька. – Чернівці «Рута», 2014. – 92 с.
 4. Англійська мова для будівельників. Навчальний посібник / Укл. Половецький В.В., Собков Ю.В., Унгурян О.С. – Чернівці, 2014, – 103 с.
 5. Берека С.В., Бєлєнька Т.Л., Паранюк Д.В., Собков Ю.В. Англійська для філологів. Навчальний посібник / Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 158 с.
 6. Берека С.В., Бєлєнька Т.Л., Паранюк Д.В., Собков Ю.В., Англійська для філологів/ С.В. Берека, Т.Л. Бєлєнька, Д.В. Паранюк, Ю.В.Собков. – Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 158с.
 7. Гладкоскок Л. Г. English for Future Teachers of Primary School (Англійська мова для майбутніх вчителів початкової школи) навч. посібник / уклад. Л. Г. Гладкоскок. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014 . – 96 с.
 8. Гладкоскок Л. Г. English for Publishers (Англійська мова для видавців) навч. посібник / уклад. Л. Г. Гладкоскок. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с.
 9. Гладкоскок Л. Г., Рубанець Т. В. English for Philologists (Англійська мова для філологів) навч. посібник / уклад. Л. Г. Гладкоскок, Т. В. Рубанець. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 60 с.
 10. О.Д.Данилович. Англійська для журналістів (2): Посібник із професійного мовлення для студентів спеціальності «журналістика» філологічного відділення (англійською мовою) /– Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. –136 с.
 11.  Матійчак А.А. , Бєлєнька Т.Л. English for economists: marketing, finance, accounting and auditing [Text] : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / [авт.-уклад.] А.А. Матійчак,     Т. Л. Бєлєнька. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 227 p. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр.: с. 227.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 12. Матійчак А. А. , Мурадханян І. С. , Петренко О. Д. Professional English for law students [Текст] : навч. посіб. / [авт.-уклад.] А. А. Матійчак, І. С. Мурадханян, О. Д. Петренко. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 255 с. – (Uasklegal). – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 255.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

2013

  1. Danylovych O.D., Oguy O.D. Actual problems on Sociology. Manual on Professional English (Part II) / Актуальні проблеми соціології (ІІ). Посібник із професійного мовлення для студентів соціологічного відділення філософсько-теологічного факультету (англійською мовою) / О.Д. Данилович, О.Д. Огуй.– Chernivtsi: Rodovid, 2013. – 192 с.
  1. Граматика сучасної англійської мови. Практичний курс (Present-Day English Grammar. Practice Manual): Навчальний підручник / А.А. Матійчак, Т.Л. Бєлєнька, О.Д. Петренко, І.С.Мурадханян. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 252 с.
 1. Бухінська Т.В. Тексти за професійним спрямуванням та лексико – граматичні завдання для студентів спеціальності «Фізичне виховання»: Навчально-методичний посібник / Укл.: Бухінська Т.В.– Чернівці: ЧНУ, 2012. – 154с.

Comments are closed