Навчальні посібники та конспекти лекцій

2021

 • English for specific purposes – Journalism and Cross-media = Англійська мова для професійних цілей – журналістика та кросмедійність: навч. посібник/ укладачі Н. М. Виспінська, Т. В. Колісниченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 184с.
 • Методи навчання французької мови : синхронічний та діахронічний аспекти = Les méthodologies de l’enseignement du français langue étrangère : les aspects synchronique et diachronique : навч.-метод. посібник. / упорядн. А.С. Іващук, Б.І. Лабінська/ – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 100 с. https://drive.google.com/file/d/1aZvAwJKLLDaSZC-impUeKUT1VgVK-AEH/view?usp=sharing
 • Англійська мова для студентів спеціальності «Богослов’я» = English for Theology Students / упорядники Ж. В. Никіфорчук, Б. І. Лабінська. – Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 272 с. https://drive.google.com/file/d/1mUk5gg_PDoMRjjx0-e2ihoQ_jLxz5ZJm/view?usp=sharing

2020

 • Бартош І. А., Лабінська Б.І. Deutsch für Soziale Arbeit = Німецька мова для соціальних працівників : навч. посібник / І.А. Бартош, Б.І. Лабінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.  256.  https://drive.google.com/file/d/1gYEvQeoRgPIeY2_KCOsnoPrOsdi_fS87/view?usp=sharing

2019

 • Практикум з методики навчання французької мови і літератури у закладах загальної середньої освіти: навчальний посібник / укл. Б.І.Лабінська, Д. А. Руснак. – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 208 с.  https://drive.google.com/file/d/183IX8LrR9OnSVZdZDB-tGIi_tbU1C7n4/view?usp=sharing

2018

 • Тумак О.М., Лабінська Б.І. Практикум з методики навчання англійської мови на Буковині (друга половина XIX – початок XX ст.). Навчальний посібник – Чернівці Чернівецький національний університет, 2018 – 145 с.

2017

 • Гладкоскок Л. Г., Гоменюк О. Я. English for the Students of International Economics (Англійська мова для студентів, які вивчають міжнародну економіку) ) : навч. посібник / уклад.: Л. Г. Гладкоскок., О. Я. Гоменюк  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 . – 226 с.
 • Methodik der zweiten Fremdsprache: Theorie und Praxis: навч. посібник / уклад. : Б. І. Лабінська, Ж. Б. Черська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 264 с.
 • Граматика сучасної англійської мови. Практичний курс = Present-Day English Grammar. Practice Manual: підручник / А.А. Матійчак, Т.Л. Бєлєнька, О.Д. Петренко, І.С.Мурадханян. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 296 с
 • Англійська для журналістів (2): Посібник із професійного мовлення для студентів спеціальності «журналістика» філологічного відділення (англійською мовою) / О.Д.Данилович. – Чернівці:  Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – 136с.

2016

 • Практикум з методики навчання французької мови у початковій школі : навч. посібник / уклад. : Б.І. Лабінська, А.М. Незвеська. – Чернівці, 2016. – 192 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 • Практикум з методики навчання англійської мови в початковій школі : навч. посібник / уклад. : Б. І. Лабінська, О. Я. Гоменюк, О. М. Тумак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 184 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbi
 • Головацька Н.Г., Томусяк А.О., Виспінська Н.М. Англійська мова для студентів фізичного виховання = English for PE Students : навч. посібник / Н.Г. Головацька, А.О.Томусяк , Н.М. Виспінська.  – чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 200 с.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vzu/

2015

  • Methodik des Deutschunterrichts in der Hochschule : [навчальний посібник] / укл. Б. Лабінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 200 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua
  • Синиця В.Г. Основи лікарської рецептури (комплекс лексико-граматичних і тестових завдань) [навчальний посібник] / В. Г. Синиця, Б. І. Лабінська, З.М. Кекух, Н.І. Войткевич, І.Є. Томко. – Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2015. – 266 с.
 • Практикум з методики навчання німецької мови у початковій школі : [навчальний посібник] / укл. Б. Лабінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 89 c.

2014

  • Holovatska N. Professional English for Philosophers: навчальний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності «філософія» / Н.Г. Головацька. – Чернівці: «Рута», 2014. – 220 с. (Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vzu/cgiirbis2
  • Holovatska N. Business English: навчальний посібник з англійської мови / Н.Г. Головацька. – Чернівці: «Рута», 2014. – 160 с.
  • Holovatska N. Sports in Your Life: навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності «фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Н.Г. Головацька. – Чернівці «Рута», 2014. – 92 с.
  • Англійська мова для будівельників. Навчальний посібник / Укл. Половецький В.В., Собков Ю.В., Унгурян О.С. – Чернівці, 2014, – 103 с.
  • Берека С.В., Бєлєнька Т.Л., Паранюк Д.В., Собков Ю.В. Англійська для філологів. Навчальний посібник / Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 158 с.
  • Берека С.В., Бєлєнька Т.Л., Паранюк Д.В., Собков Ю.В., Англійська для філологів/ С.В. Берека, Т.Л. Бєлєнька, Д.В. Паранюк, Ю.В.Собков. – Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 158с.
  • Гладкоскок Л. Г. English for Future Teachers of Primary School (Англійська мова для майбутніх вчителів початкової школи) навч. посібник / уклад. Л. Г. Гладкоскок. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014 . – 96 с.
  • Гладкоскок Л. Г. English for Publishers (Англійська мова для видавців) навч. посібник / уклад. Л. Г. Гладкоскок. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с.
  • Гладкоскок Л. Г., Рубанець Т. В. English for Philologists (Англійська мова для філологів) навч. посібник / уклад. Л. Г. Гладкоскок, Т. В. Рубанець. – Чернівці Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 60 с.
  • О.Д.Данилович. Англійська для журналістів (2): Посібник із професійного мовлення для студентів спеціальності «журналістика» філологічного відділення (англійською мовою) /– Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. –136 с.
  •  Матійчак А.А. , Бєлєнька Т.Л. English for economists: marketing, finance, accounting and auditing [Text] : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / [авт.-уклад.] А.А. Матійчак,     Т. Л. Бєлєнька. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 227 p. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр.: с. 227.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
  • Матійчак А. А. , Мурадханян І. С. , Петренко О. Д. Professional English for law students [Текст] : навч. посіб. / [авт.-уклад.] А. А. Матійчак, І. С. Мурадханян, О. Д. Петренко. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 255 с. – (Uasklegal). – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 255.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 • Бухінська Т.В. Тексти за професійним спрямуванням та лексико – граматичні завдання для студентів спеціальності «Педагогічна психологія»: Навчально-методичний посібник / Укл.: Бухінська Т.В. , Джурюк О.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2013. –56 с.

2013

 • Danylovych O.D., Oguy O.D. Actual problems on Sociology. Manual on Professional English (Part II) / Актуальні проблеми соціології (ІІ). Посібник із професійного мовлення для студентів соціологічного відділення філософсько-теологічного факультету (англійською мовою) / О.Д. Данилович, О.Д. Огуй.– Chernivtsi: Rodovid, 2013. – 192 с.
 • Граматика сучасної англійської мови. Практичний курс (Present-Day English Grammar. Practice Manual): Навчальний підручник / А.А. Матійчак, Т.Л. Бєлєнька, О.Д. Петренко, І.С.Мурадханян. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 252 с.
 • Бухінська Т.В. Тексти за професійним спрямуванням та лексико – граматичні завдання для студентів спеціальності «Фізичне виховання»: Навчально-методичний посібник / Укл.: Бухінська Т.В.– Чернівці: ЧНУ, 2012. – 154с.
 • Бухінська Т.В., Джурюк О.Г. Педагогічна практика з іноземної мови (німецької): Методичні вказівки до оформлення звітних документів, критерії оцінювання практики та структура змістових мо¬дулів: Навчально-методичний посібник.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 80 с.

Comments are closed