Методичні рекомендації

2016

  1. Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування : типова програма / уклад. : Б. І. Лабінська, О. І. Манютіна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 24 с.

2015

  1. Практикум з методики навчання німецької мови у початковій школі : [навчальний посібник] / укл. Б. Лабінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 89 c.

2014

  1. Бухінська Т.В. Тексти за професійним спрямуванням та лексико – граматичні завдання для студентів спеціальності «Педагогічна психологія»: Навчально-методичний посібник / Укл.: Бухінська Т.В. , Джурюк О.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2013. –56 с.
  2. Holovatska N. Sports in Your Life: навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності «фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Н.Г. Головацька. – Чернівці: «Рута», 2014. – 92 с.

2013

  1. Бухінська Т.В., Джурюк О.Г. Педагогічна практика з іноземної мови (німецької): Методичні вказівки до оформлення звітних документів, критерії оцінювання практики та структура змістових мо¬дулів: Навчально-методичний посібник.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 80 с.
  2. Бухінська Т.В. Тексти за професійним спрямуванням та лексико – граматичні завдання для студентів спеціальності «Журналістика»: Навчально-методичний посібник / Укл.: Бухінська Т.В.– Чернівці: ЧНУ, 2011. – 96 с.

Comments are closed