Історія кафедри

To read this article in English click here

Знання іноземної мови виступає необхідною складовою частиною підготовки майбутнього фахівця. Дати ґрунтовні, глибокі знання іноземної мови студентам – завжди було основною метою кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

О.Д.Огуй, Г.Я.Семен

Історично університетське викладання іноземних мов започаткувалося із заснуванням Чернівецького університету (10.10.1875), коли при філософському факультеті було відкрито кафедри германістики (тобто німецької мови) та романістики (французької, італійської та румунської мов). Знання німецької мови на Буковині, анексованій німецькомовною Австрією з 1774 р., мало, за словами депутата рейхстагу та майбутнього ректора К. Томащука [за: Rein 1979, с.167], „універсальне значення… для відкриття шляхів, якими й інші нації мають розвиватися в Австрії”. Хоча завдяки австро-йозефінському управлінню німецька мова стала вживаною на Буковині, проте вона набула тут форми розмовного койне („Buchenlдndisch“), і тому мала зазнати як мова викладання на всіх факультетах (за винятком теологічного і кафедр румунської та українських мов) необхідної літературної корекції. Кафедру німецької мови мали за собою професори Йозеф Штробль (1875-1892), Освальд Цінгерле (1892-1918) та Вільгельм Кош (1911-1918), які користувалися як рідномовники традиційним прямим методом, абсолютно доступним для більшості студентів, що знали німецьку як рідну чи вивчали її в школах та гімназіях. Гарні традиції мало й викладання французької мови (зав.кафедри: А.Будінскі: 1875-1884; Т.Гартнер: 1885-1899; М.Фрідвагнер: 1900-1911; Е.Герцог: 1911-1928) [Rein, S.145-179; Popinceanu, S.180-187].

Традиції вивчення іноземних мов було продовжено після окупації Буковини Румунією, яка посилила акцент на вивченні романських мов. Проте в Чернівецькому університеті імені короля Фердинанда і далі функціонували кафедри французької (проф. А.Поль, Ж.Руссо), де в 1939-1940 рр. навчався П.Целан, італійської, німецької (проф. Ф.Ланг) та слов’янських мов (проф. Г.Нандріш), а також була відкрита кафедра англійської мови та літератури (1923: Д.Протопопеску) [1995, с.90-92].

Після возз’єднання Північної Буковини з Україною кафедри англійської, німецької, французької та латинської мов і літератур, а також новостворена кафедра зарубіжної літератури (1945), входили до складу філологічного факультету з 1940/44 до 1954 р. [ЧДУ 1975: 144-147]. Кафедру англійської мови від заснування до нині очолювали ст. викл. Р.О.Раух та І.Г.Филипченко, доценти Д.Г.Радченко, Н.Ф.Пелевіна, Л.І.Миловидова, В.В.Михайленко. Завідуючими кафедри німецької мови були О.П.Волощук, Р.І.Камелін, Н.Є.Ноллен, В.С.Бабенко, доценти В.С.Любопитнова, Н.С.Бєлашова, І.Л.Турчин, проф. В.В.Левицький. Кафедрою французької мови завідували ст. викл. О.Я.Златоустова, доценти В.О.Лисицький, В.П.Титова, А.Н.Каллош, Л.В.Єршова, З.П.Янош, Г.Я.Жерновей, М.М.Попович. На основі цих кафедр у 1954 р. було створено факультет іноземних мов (декани ст. викл. Ф.М.Гелета, доценти В.С.Любопитнова, Д.Г.Радченко, Л.І.Миловидова, Я.І.Пащук, проф. В.В.Левицький, доценти В.І.Кушнерик, Р.В.Вацеба), на якому забезпечувалася фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов не лише для Буковини, а й для сусідніх областей – Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, частково Вінницької тощо. [ЧДУ 1995: 124-126]. З 1954 р. іноземні мови (для неспеціалізованих факультетів) викладалися при спеціальних кафедрах англійської, німецької та французьких мов за допомогою традиційного – граматичного підходу та усвідомлено-порівняльного методу.

В середині 70-х років на факультеті іноземних мов постала гостра потреба створення ще одного осередку — загальної кафедри іноземних мов (англійської, німецької та французької) для неспеціальних факультетів, викликана тим, що за останні десятиліття в університеті зросла кількість факультетів, збільшився набір студентів і, що найголовніше, — відкрито нові спеціальності, які вимагали використання наукової літератури іноземними мовами та спеціальної підготовки викладачів. Кафедра іноземних мов розпочала свою діяльність лише з вересня 1976 p., а її завідуючою стала к.філ.н. доц. І.Л.Турчин. У грудні 1977 р. за наказом Міністерства вищої освіти УРСР кафедру визначено опорною для 12 вузів західного регіону України. У межах цих компетенцій виконувався широкий обсяг роботи, спрямованої на вдосконалення навчального процесу, контролю знань студентів, на створення методичних розробок, рекомендацій, використання ТЗН, унаочнення тощо, що, однак, мало значне ідеологічне спрямування. Згодом кафедра стала базою для проведення республіканської олімпіади з французької та німецької мов.

Враховуючи велику кількість штатних викладачів, у 1983 р. кафедру було розділено на дві — кафедру іноземних мов для гуманітарних (завідуюча доц. І.Л.Турчин) та кафедру іноземних мов для природничих факультетів (завідуюча доц. Н.П.Щербань). Викладачами кафедр видані методичні розробки, рекомендації з питань країнознавства (О.Я.Жовківська, І.Б.Пачевська, Г.М.Кияшко), реферування анотацій фахових текстів (Г.А.Лабовкіна, Я.В.Бачинський, Т.М.Бондар, Н.А.Худа), впровадження фонетичних вправ (Л.М.Малашина, І.Л.Турчин, Н.П.Тимощук). Поряд із методичною проводилися й наукова робота. У 80-х роках захищають кандидатські дисертації О.Ф.Бурбак, Г.Я.Семен, Т.О.Романова (наук. керівник: проф. В.В.Левицький), Г.А.Лабовкіна. Значний вклад у розробку учбово-методичних питань внесли спеціалісти кафедри І.Б.Пачевська, Г.М. Кияшко, М.О.Онуфрійчук, І.О.Кухарська, З.П.Слободян, Я.В.Бачинський, М.Г. Яценюк, І.А.Івасютин, та багато інших, перелік імен котрих складав би довгий та почесний список. Про напружену роботу кафедри свідчить звіт тодішнього профорга Т.М.Боднар за 1985р., у якому знаходили три напрямки діяльності кафедри: навчально-методична, наукова та громадська робота. За цей час викладачі готували методичні рекомендації (7), публікували наукові статті, тези (6), організовували олімпіади на краще знання іноземної мови серед студентів, що складалися з двох турів, готували лабораторні роботи (9), виготовляли унаочнення (5 комплектів), проводили відкриті заняття (4), студентські наукові конференції, керували захистом дипломних робіт іноземними мовами (8), виступали на методологічному семінарі (12), готували тексти лекцій (4), читали лекції для студентів та серед населення (35), проводили бесіди (76), конференції та диспути (44), готували номери художньої самодіяльності (41), для щорічного конкурсу, що проходив як концерт іноземними мовами, виконували кафедральні, факультетські, університетські доручення (21). І все це було зроблено лише за один навчальний рік.

У 1990 р. відбулося об’єднання двох кафедр іноземних мов під загальною назвою “Кафедра германських мов для неспеціальних факультетів”, яку очолив д.філол.н., проф. Т.Р.Кияк, який інтенсивно взявся як за пожвавлення міжнародних контактів, так і за наукову роботу кафедри. Проф. Т.Р.Кияк створив при кафедрі школу термінознавства. Науковці кафедри почали працювати над теоретичними та прикладними проблемами лексикології та лексикографії. За час завідування Т.Р.Кияка кандидатські дисертації захистили: Р.В.Іваницький, І.П.Гнатишена, А.Дяков (наук.керівник – проф. Т.Р.Кияк), а також О.Я.Івасюк та Л.П.Рудько.

З 1994 р. по 2000 р. кафедру було розділено на дві у зв’язку з переходом Т.Р.Кияка на депутатську роботу у Верховну Раду України. Кафедру іноземних мов (для природничих відділень) очолив к.філол.н., доц. В.І.Кушнерик, а для гуманітарних факультетів – к.філол.н., доцент Т.О.Романова. Обидві кафедри продемонстрували гарну методичну роботу, що проявилася в написанні великої кількості навчальних посібників та рекомендацій.

У квітні 2001 р. кафедри знову об’єднали, приєднавши, однак, відділену раніше секцію німецької мови (яку очолила спочатку доцент Н.П.Щербань, а з 2003/4 р. доцент Г.А.Лабовкіна) до кафедри німецької мови (завідувач кафедри – д.філол.н., проф. В.В.Левицький). З 18 квітня 2001 року основною частиною об’єднаної кафедри – кафедрою англійської мови для неспеціальних факультетів, що утворилася на базі об’єднаних кафедр германських мов, яким передувала кафедра іноземних мов, керує доктор філологічних наук, професор О.Д.Огуй, основним завданням котрого стало створення наукової школи на базі суттєво омолодженої кафедри. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри А.В.Кушнірик, Т.В.Венкель, Н.П. Тимощук, Ж.Б. Черська, І.О. Ґріль, А.І. Гоян (подала роботу до спеціалізованої ради). Крім того, захистили кандидатські дисертації А. А. Матійчак (2007), О. Д. Петренко (2005), Ю. В. Собков (2008), Т. В. Бухінська (2008), Н.Г. Головацька (2009), О.Д. Данилович (2011), Л.Г. Гладкоскок (2011), І.С.Мурадханян та О.Д. Петренко, а І.О.Кухарська в 2003 р. за сукупність науково-методичних праць (понад 60) стала в.о. доцента своєї кафедри. Основними напрямками наукових досліджень стали: лексикологія (І.Є. Буяр, Ю.В. Собков, О.Д. Петренко, О. Д. Данилович, І.О. Ґріль, О. В. Мельник), фразеологія (С.С. Шкварчук, Н. П. Тимощук), термінологія Т. В. Долинська, І. І. Григорович), методика (Т. Л. Бєлєнька), зарубіжна література (А. А. Матійчак, Д. В. Паранюк, А. В. Бучко, І. С. Мурадханян). За 2003-2004 н.р. викладачі кафедри, крім 11 посібників, написали 59 наукових статей, 68 разів виступили та опублікували відповідні тези при різноманітних конференціях як українського, так і міжнародного рівня), працюють над кандидатськими дисертаціями у галузях лінгвістики та зарубіжної літератури, гідно продовжуючи традиції кафедри, закладені їх попередниками. Вдосконалюючи методику викладання іноземної мови, було видано 4 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України (за авторством О.Д.Огуя та Т.В.Венкель; Т.В. Бухінської; Бєлєнької Т.Л. та Матійчак А.А.; Петренко О.Д., Мурадханян І.С. та Матійчак А.А.). Професійний рівень кафедри підтверджує викладацька робота її спеціалістів у США (А.В.Кушнірик, В.В.Архелюк).

У вересні 2006 року кафедру було повторно реорганізовано за рахунок приєднання секції німецької мови для неспеціалізованих факультетів. У наслідок цього об’єднання постало 2 кафедри: іноземних мов для гум. ф-тів (зав. каф. д.філ.н. проф. Огуй) та іноземних мов для природничих ф-тів (зав. каф. к.ф.н. В.І.Кушнерик).

Починаючи з 2014 року очолює кафедру іноземних мов для гуманітарних факультетів доктор педагогічних наук, проф. Лабінська Богдана Ігорівна. Станом на 2017 рік кадровий склад кафедри налічує 28 викладачів, із них один доктор педагогічних наук, професор, 14 кандидатів наук, 10 доцентів. Співробітники кафедри викладають на семи факультетах: факультеті педагогіки, психології і соціальної роботи, фізичної культури і здоров’я людини, філософсько-теологічному факультеті, економічному факультеті, юридичному факультеті, факультеті фінансів, підприємства та обліку.

У грудні 2018 року асистент кафедри Тумак О.М. захистила кандидатську дисертацію з теорії та методики навчання германських мов в ТНУ імені Володимира Гнатюка.

В 2019 році чотири асистента кафедри захистили свої дисертації. Томусяк А.О., Марчук О.В., Коропатніцька Т.П. зі спеціальності 10.02.04 Германські мови, Паранюк Д.В. зі спеціальності 10.01.07. Теорія літератури. Всі захисти відбулися в ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

Колектив кафедри активно працює над укладанням нової навчально-методичної літератури: розроблено навчально-методичні комплекси; типові, навчальні програми, посібники.

За останні п’ять років укладено 64 нових навчально-методичних комплекси; 21 навчальний посібник, 6 з них з грифом Вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Видано 69 публікацій у фахових виданнях України; взято участь у 51 конференції; опубліковано 20 статей в закордонних виданнях та 6 у наукометричних базах Копернікус та Скопус.

В коло наукових інтересів викладачів кафедри входять питання історії методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.); сучасної методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, методики навчання іноземних мов у початковій школі; лексикології, фразеології, термінознавства, перекладу, літератури зарубіжних країн тощо.

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрі іноземних мов систематично проводяться наукові і методичні семінари.

При кафедрі проводяться практичні заняття з англійської мови для аспірантів гуманітарних факультетів ЧНУ імені Ю. Федьковича.

Кафедра співпрацює з провідними ВНЗ України: Київським національним лінгвістичним університетом, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Традиційними стали участь у семінарах та майстер-класах для викладачів які проводить Британська Рада в Україні, Німецька академічна служба обмінів в ЧНУ тощо.

Comments are closed