Статті в вітчизняних журналах

2017

 1. Labinska B.I., Czerska Ch. B. Ansaetze und Prinzipien fuer das Erlernen der zweiten Fremdsprache (Deutsch nach Englisch) in den allgemeinbildenden Lehranstalten /B.I. Labinska, Ch. B., Czerska // Одеський національний вісник. Науково-практичний журнал. – 2017. Випуск 9. Том 3. – С. 150-152 (http://www.oljournal.in.ua/) (COPERNICUS)
 2. Лабінська Б. Загальна характеристика навчальних планів з німецької мови для народних шкіл Буковини (друга половина XIX століття) / Богдана Лабінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2017. – № 2. – С. 50–51. (COPERNICUS)
 3. Данилович О.Д. Лексична сполучуваність прикметників з іменниками в художньому стилі / О.Д. Данилович // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць / гол. редактор І. В. Ступак : Серія Філологія. Випуск 26 – Одеса, 2017. – С. – 24 -26
 4. Тумак Ю. І., Тумак О. М. Форми та методи роботи з молоддю у громадських товариствах Буковини тіловиховного спрямування (друга половина ХІХ століття) // «Молодий вчений», № 3.1 (43.1), березень, 2017 р. – с. 288–292. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/74.pdf
 5. Бухінська Т.В. Використання мультимедійних навчальних програм при вивченні студентами німецької мови як іноземної мови за професійним спрямуванням / Т.В. Бухінська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – с. 141-145
 6. Бухінська Т.В. Частота вживання та розмір різних типів синтаксичних структур у художніх творах як одна з ознак авторського стилю Г.Канта / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Випуск 27 том 2: Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – с. 20-23
 7. Бухінська Т.В. Характеристика розміру та частоти вживання різних типів речень у творах Г. Грасса / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – №7. – Дрогобич, 2017. – с.23-26
 8. Івасюк Г.О. Особливості та основні напрямки неореалізму у теорії міжнародних відносин / Г.О. Івасюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С.57-64
 9. Kolisnichenko T.V. CHANGES IN PLACE NAME SEMANTICS IN THE TOURISM ADVERTISING DISCOURSE / T.V.  Kolisnichenko // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Вип. 26. Том. 2. – Одеса: МГУ, 2017. С. 43-45
 10. Матійчак А.А. Рецептивні зсуви та ненадійний оповідач в романі Сари Уотерс „Маленький незнайомець” // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Вип. 76, 2017. – С. 250-255.
 11. Рубанець Т.В. Семантичні моделі конверсії в англійській мові ( на прикладі вербалізації N –V) /  Рубанець Т.//  Одеський лінгвістичний вісник: Філологічні науки. Випуск № 9. – м. Одеса, 2017. –220-225 с.
 12. Рубанець Т.В. Структурний розподіл конверсивів у сучасній англійській мові / Рубанець Т. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Випуск 26 – м. Одеса, 2017. – 69-72 с.
 13. Semen H., Muradkhanian I., Hladkoskok L. Teaching English to Music Majors / H. Semen, I. Muradkhanian, L. Hladkoskok // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / гол. редактор І. В. Ступак : Серія Філологія. Випуск 25. Том 1. – Одеса, 2017. – С. 13 – 16.
 14. Melenko S.H., Paraniuk D.V. Anaximander of Miletus: the Axiological expression of Justice / S.H. Melenko, D.V. Paraniuk  // the Journal Eastern European Law. – city: ,  2017. –Number 44. – p.
 15. Марчук О.В. Власні назви у фентезійних творах: класифікація антропонімів / Марчук О.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – Випуск 26. – С.46-47.
 16. Черська Ж.Б. Особливості становлення концептів «ЕГОЇЗМ» – «АЛЬТРУЇЗМ» / Черська Ж.Б. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / гол. ред. Кушлик О.П. – Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 7. – Дрогобич, 2017. – С. 218–222.
 17. Тумак О.Retrospective of English Teaching Methods in Bukovyna (Late nineteenth century) / О Тумак. // Вісник Черкаського університету Серія: Педагогічні науки, № 9. – Черкаси, 2017. – С. 115–121.
 18. Semen H., Muradkhanian I., Hladkoskok L. Teaching English to Music Majors / H. Semen, I. Muradkhanian, L. Hladkoskok // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / гол. редактор І. В. Ступак : Серія Філологія. Випуск 25. Том 1. – Одеса, 2017. – С. 13 – 16.
 19. Незвеська А. Становлення категорії фонеми і її значення у французькій мові /  А. Незвеська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики № 5(14), – Чернівці, 2017. – с. 166-177
 20. Тимощук Надія. Стилістичне навантаження та функціїї фразеологічного повтору та його модифікацій в авторському художньому мовленні / Н.П.Тимощук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 2 (15). – С. 206 – 209.
 21. Івасюк Г.О. Дослідження системи життєвих цінностей студентів як навчально-виховний метод на заняттях з німецької мови / Г.О. Івасюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1(14). – С. 204-207.
 22. Томусяк А. О. Експресивний потенціал незакінчених речень у сучасному англомовному художньому тексті / А. О. Томусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД” , 2017. – Вип. 784 : Германська філологія. – с. 120-131.
 23. Собков Ю. В. Псевдоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження / Ю. В. Собков // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол.. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД»,  – 2017. – Вип. 2(15). – с.173 – 177
 24. Томусяк А. О. Комунікативно-прагматичні виміри номінативних речень в англомовному художньому тексті / А. О. Томусяк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія “Філологічні науки”||Current issues of Social studies and History of Medicine. JointUkrainian- Romanian scientific journal. Series “Philological sciencies” / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава: БДМУ. 2017. №1 (13) – с.60-63.
 25. Семен Г.Я. Юрій Федькович та Вільям Шекспір // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2(15). – С.142 – 148

2016

 1. Labinska B.I. Realisierung des kontrastiven Ansatzes im Lehrprozess der zweiten Fremdsprache / B. Labinska // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал/ редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 2. – С. 3–8 https://drive.google.com/file/d/0B_LlHUVQJXCJMHdCM21CWnF6Unc/view
 2. Labinska B. Approaches to determining the stages of the language teaching methods development in Western Ukraine (1867 – 1939) // Advanced Education, 2016. – S. 40 – 46 (http://ae.fl.kpi.ua/issue/view/5215)
 3. Семен Г.Я. Два монологи В. Шекспіра у перекладі Ю.Федьковича/ Г.Я. Семен// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: Науковий журнал. Вип. 11-12 (частина 2). — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2016. — С. 230-234. https://drive.google.com/file/d/0B_LlHUVQJXCJeWtKVUEzZEVrMUk/view
 4. Гоменюк О.Я. Методика навчання англійської мови в навчальних закладах Буковини (1933-1939 рр.) / О. Я. Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль, 2016. – № 1. – С. 16-23. http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2016/ped_16_1.pdf
 5. Головацька Н. Г. Етимологія англійських сенсорних дієслів на позначення олфакторного та дегустативного сприйняття. / Н.Г.Головацька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. –Випуск 41. – С. 98 – 101.
 6. Коропатніцька Т. П. Функціонування порівняння в науково-популярному тексті / Тетяна Петрівна Коропатніцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету / Тетяна Петрівна Коропатніцька. – Одеса, 2016. – (Філологія; т. 21). – С. 46–49. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_21(2)__15
 7. Гладкоскок Л. Г. Семантична структура прикметника  dark (на матеріалі лексикографічних джерел та художньої літератури) / Л. Г. Гладкоскок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 93– 97. https://drive.google.com
 8. Колісниченко Т.В. Моделювання концептосфери ‘settlement’ в агломовній картині світу / Т.В. Колісниченко // Англістика та американістика : зб. наук.  праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : Ліра,  2016. – Вип. 13. – С. 38-42. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis
 9. Колісниченко Т.В. Ойконіми в агломовній картині світу / Т.В. Колісниченко // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Книга 1. – С. 22-25. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
 10. Кравцова І. І. Фразеологізми в сучасній англійській мові: визначення, підходи, класифікації / І. І. Кравцова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Вип. 20. Том 2. – Одеса : Міжнародний гуманітарний ун-т, 2016. – С. 29 – 32. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
 11. Собков Ю. В. До питання про псевдоніми як специфічні самоназви в антропонімній системі Ї Ю. В. Собков //Актульні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2016. – Вип. 11-12, Ч.”. – С. 255-259 https://drive.google.com/drive/folders
 12. Виспінська Н. М. Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів / Н. М.  Виспінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка . – Тернопіль, 2016. – No 3. – С. 63-67. http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2016/ped_16_3.pdf
 13. Oksana Tumak. The survey of English textbooks used in female schools in Bukovyna (1900–1918) / Oksana Tumak // Advanced Education. – Kyiv, 2016. – iss. 5. – pp. 14–21. DOI: 10.20535/2410-8286.61242. Access mode : http://ae.fl.kpi.ua/article/view/61242/68006
 14. Матійчак А.А. Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок // Питання літературознавства: науковий журнал / гол. ред. О.В. Червінська. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – C. 123-140.  http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/92077/87861

2015

 1. Лабінська Б. І. Теоретико-методичні засади викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей за професійним спрямуванням / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету зб. наук. праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 112–115.
 2. Лабінська Б. І. Особливості навчання іноземних мов на Закарпатті (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 108 – 111.www.liberal.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/08ukr
 3. Семен Г.Я. Робота з газетою на заняттях зі студентами факультету фізичної культури та здоров’я людини / Г.Я. Семен// Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 740 – 741. – С. 376–378. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJMkkyTEl0WlExNjg
 4. Гоменюк О.Я. Методика навчання іншомовного письма в торговельних школах Буковини (1918-1939 рр.)/ О.Я. Гоменюк// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – №36. – Ужгород, 2015. – С. 36–39. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 5. Івасюк Г.О. Становлення Німецької держави як наслідок та чинник формування системи міжнародних відносин/ Г.О. Івасюк// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – С. 215-219. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJNmVVOHo3R1BKdU0
 6. Івасюк Г.О. Взаємозумовленість мови, ментальності та ідентичності в процесі формування німецької нації/ Г.О. Івасюк// Науковий вісник Чернівецького університету збірник наукових праць. – Чернівці Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740 – 741: Германська філологія. – С. 65–69. https://drive.google.com/drive/folders
 7. Тумак О. М. Особливості навчання англійської мови в чоловічих школах Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)/ О.М. Тумак// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – №35. – Ужгород, 2015. – С. 185–188. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_
 8. Ілащук Н.В. Звуконаслідувальна лексика у новелах О. Генрі/ Н.В. Ілащук// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Вип.8. – Чернівці, 2015. – С.
 9. Гладкоскок Л. Синонімічні відношення між прикметниками лексичної мікросистеми „світлий” (на матеріалі сучасної англійської мови) / Л. Гладкоскок // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Н. Г. Єсипенко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 34 – 39. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJUWlMYlZTU0tTQlU
 10. Черська Ж.Б. Особливості вербалізації концепту «АЛЬТРУЇЗМ» у художній літературі першої половини ХХ ст. / Черська Ж.Б. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет,  2015. – Вип. 15, том 2 – С. 175 – 177. http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 11. Черська Ж. Особливості використання прикметників на позначення позитивних рис характеру людини / Ж.Черська, Н. Куцик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Н. Г. Єсипенко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 234 – 238. https://drive.google.com/drive/folders
 12. Бухінська Т.В. Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П.Зюскінда та М.Гаусгофер / Т.В. Бухінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Випуск 16: Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. –  С. 96-98 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
 13. Дерешівська Л.В. До історії дослідження категорії кількості / Л.В. Дерешівська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет,  2015. – Вип. 15, том 2 – С. 36 – 39. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
 14. Собков Ю. Псевдоніми як специфічні самоназви в аноропонімній системі / Ю. Собков // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Н. Г. Єсипенко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 203 – 206. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJN2V5T2ZCYTdCWjQ
 15. Марчук О.В. Квест як основна сюжетна лінія жанру англомовного фентезі / О.В. Марчук // Науковий журнал парадигма пізнання: Гуманітарні питання. – №5 (8) – Київ, 2015. – С.96-104. https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJUkFMSHVuR1BuNHM
 16. Семен Г.Я. Парадокс у сонетах В. Шекспіра/ Г.Я. Семен Г.Я. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. – Вип. 15. – Одеса, 2015. – С. 130-132. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
 17. Рубанець Т. В. Семантична трансформація конверсивів.  / Т. В. Рубанець  // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет,  2015. –  Вип. 15, том 2 : Філологія  – С. 127 –130. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v15/part_2/Filologi15-2.pdf
 18. Томусяк А.О.  Інтерогативні конструкції як засіб синтаксичної експресивності у політичному дискурсі (на матеріалі промов Д. Камерона). / А.О. Томусяк //   Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. наук. праць. –  Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2015. – Вип. 38 : Філологічні науки – С. 321-324. (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64
 19. Томусяк А. О. Парцеляція у контексті вияву авторської інтенції  в англомовному художньому тексті / А.О.Томусяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», 2015. – Випуск 19, том 1. – Одеса, 2015 . – С.140-143. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v19/part_1/Filologi19-1.pdf
 20. Гоменюк О.Я. Зміст і структура підручників з англійської мови для початкових шкіл Буковини (1918 – 1940 рр.) / О. Я. Гоменюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. – Вип. 131. – С. 41-44. http://visnyk.chnpu.edu.ua/?p=269
 21. Коропатніцька Т.П. Семантичне градуювання порівняння у дискурсі / Т.П. Коропатніцька // Науковий вісник ЧНУ. Вип.740-741. Германська філологія / редкол. Н. Д. Єсипенко, В.І. Кушнерик [та ін.]. – Чернівці, 2015 – С.88-93.
 22. Коропатніцька Т.П. Комунікативний потенціал порівняння / Т. П. Коропатніцька // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Випуск 9. –  с. 24-30 https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJSTd0WlNHaVBCZkE
 23. Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок// Питання літературознавства: Наук. збірник. – Вип. 92. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – C. 99-116.  http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73444         http://oaji.net/articles/2016/4067-1483001547.pdf
 24. Колісниченко Т.В. Етимологічний аналіз складових ЛСП ‘Settlement’ / Т.В. Колісниченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер. : Філологія. – Одеса : МГУ, 2015. – № 15. Том 2. – C. 68-71 http://irbis-nbuv.gov.
 25. Колісниченко Т.В. Семантична структура лексичної номінації ‘Settlement’ (на матеріалі англійської мови) / Т.В. Колісниченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер. : Філологія. – Одеса : МГУ, 2015. – № 16. – C. 126-128. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/
 26. Колісниченко Т.В. Лексема county  функціонально-семантичний аналіз / Т.В. Колісниченко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових праць / за науковою ред. А. В. Корольової. – Київ : Видавництво НПУ  імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 13. – С. 112-116 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/
 27. Незвеська А. Внесок французьких лінгвістів у проблему вивчення фоносемантики /  А. Незвеська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики № 9(1) – Чернівці, 2015. – С. 147 https://drive.google.com/drive/folders/0B_LlHUVQJXCJWVhmMmltVDdHNDA
 28. Тумак О.М. Реалізація прямого методу навчання в підручниках з англійської мови для жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) / О. М. Тумак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. – Вип. 131. – С. 154­­–162. http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1467

2014

 1. Лабінська Б. І. Історіографія дослідження розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XІX – перша половина XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 34. – С. 98–104. dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3513?mode=full
 2. Лабінська Б. І. Методичні засади професійної підготовки вчителів німецької мови на Буковині (друга половина XІX – початок XX ст.) / Богдана Лабінська // Збірник наукових праць : Педагогічна освіта : теорія і практика. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 17 (2-2014). – С. 153–159. (http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdf)
 3. Лабінська Б. І. Підходи до укладання навчально-методичної літератури з іноземних мов / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 734 – С. 85–90. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHVV9NAAAAAJ&hl=uk
 4. Незвеська А. Внесок французьких лінгвістів у проблему вивчення фоносемантики/ А.Незвеська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики – Вип.8. –Чернівці, 2014. – С.
 5. Тумак О.М. Загальна характеристика навчальних програм з англійської мови на Буковині (1880–1890 рр.) / О.М. Тумак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – Вип. 704. – С. 188–192.
 6. Тумак О. М. Методичні аспекти навчання англійської мови в різних типах жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) / О.М. Тумак // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 17. – С. 176–180. (http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdfb)
 7. Мурадханян І.С., Нагорний С.М. Термінологічні особливості музичної професійної лексики // Наукові записки. – Вип -42. Серія «Філологічна» – Острог: Острозька академія, 2014 – С. 273-275. http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2014/NZ_Vyp_42.pdf
 8. Мурадханян І.С. Навчання англійській мові майбутніх правознавців / І.С. Мурадханян // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 32. – С. 131 – 133. http://libuzhnu.brinkster.net/cat4.aspx?seria=6
 9. Гладкоскок Л. Г. Сполучуваність прикметників зі значенням „ темний” у моделі [прикметник] + [прикметник] (на матеріалі сучасної англійської мови) / Л. Г. Гладкоскок // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. О. Д.  Огуй – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 708-709 : Германська філологія. – С. 42 – 45.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_708-709_12
 10. Головацька Н.Г. Лексико-семантичні групи давньоанглійських сенсорних дієслів / Н.Г. Головацька // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівецький національний університет, 2014. – № 708-709 – С. – 46-52. https://goo.gl/tCe9N8
 11. Головацька Н.Г. Лексико-семантична система давньоанглійських сенсорних дієслів / Н.Г. Головацька // Парадигма пізнання: Гуманітарні питання : Науковий журнал – Київ: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2014. – №1(1) – С. 99 – 108. http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/issue/current
 12. Нікіточкіна І.В. Категорія матеріальної цінності в епічній поемі «Беовульф» / І.B. Нікіточкіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. №14. Ч.1. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С.58-64  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14%281%29__13
 13. Лабінська Б. І. Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії / Богдана Лабінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 36–43. irbis-nbuv.gov.ua/cgi…/cgiirbis_64.exe?…
 14. Лабінська Б. І. Розвиток і становлення методики навчання перекладу на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 689. – С. 76‒ scholar.google.com.ua/citations?user=vHVV9NAAAAAJ&hl=uk
 15. Лабінська Б. І. Використання методичних ідей Карла Тумлірца у процесі реалізації прямого методу навчання німецької мови на Буковині (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Вип. 30. – Ужгород, 2014. – С. 79–81. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin
 16. Лабінська Б. І. Семантичні модифікації німецьких фразеологічних одиниць на позначання фізичного стану людини / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 708 – 709: Германська філологія. – С. 95–98. uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6817
 17. Лабінська Б. І. Розвиток методики навчання німецької мови в україномовних школах Буковини (початок XX ст.) / Богдана Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 704. – С. 92–100. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHVV9NAAAAAJ&hl=uk

2013

 1. Мурадханян І.С. Соціолінгвістична компетенція іншомовного професійно спрямованого спілкування // Наукові записки. – Вип. 119. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 345 – 348http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2013_119.pdf
 2. Головацька Н.Г. Когнітивний аспект давньоанглійських сенсорних дієслів / Н.Г.Головацька // Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 64-67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_21.
 3.   Івасюк Г.О. Роль Німеччини у формуванні об’єднаної Європи / Галина Івасюк // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2013 Т о м XII. – Тематичний випуск: Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – С.405 – 415.http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/861/1/Pol_Studies_Vol12.pdf
 4. Колісниченко Т.В. Концептосфера “Financial Transaction” в англомовній картині світу/ Т.В. Колісниченко // Сборник научных трудов SWorld / С. В. Куприенко (гол. ред.). – Одесса : Куприенко, 2013. – Вып. 2, т. 22. – С. 34–37. http://www.sworld.com.ua/index.php
 5. Матійчак А.А. Сумний автор веселої поезії: Едвард Лір та поезія нісенітниці // Питання літературознавства: Наук. збірник. – Вип. 87. – Чернівці: Рута, 2013. – C. 7-17. http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73071/68328      http://oaji.net/articles/2017/4067-1484818582.pdf
 6. Матійчак А.А. Пам’ять як художня категорія: рецептивний потенціал роману С. Холла “The Raw Shark Texts” // Питання літературознавства: Наук. збірник. – Вип. 88. – Чернівці: Рута, 2013. – C. 286-299. http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73220               http://oaji.net/articles/2017/4067-1484817664.pdf
 7. Нікіточкіна І.В. ЛСП прикметників на позначення матеріальної цінності у сучасній англійській мові / І.B. Нікіточкіна // Лингвистика и межкультурная коммуникация – инновационные подходы и пути развития. Книга 2.: монографія / [авт.кол.: Афинская З.Н., Зайцева С.Е., Мамедова А.В., Никиточкина И.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013 – С.87-98  http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/c113-10/16291-c113-204
 8. Нікіточкіна І.В. Категорія матеріальної цінності в епічній поемі «Христос» / І.B. Нікіточкіна // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ ; 13 березня 2013 р. [Електронний ресурс] / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Режим доступу: http://www.ellic.pu.if.ua
 9. Нікіточкіна І.В. Функціональна семантика прикметників «матеріальна цінність» у дискурсі Джеффрі Чосера / І.B. Нікіточкіна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2013. – № 17. – С. 77–81. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7981
 10. Лабінська Б. І. Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.) / Богдана Лабінська / Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Педагогічні науки. – № 3 (21). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2013. – С. 44 – 49. org/pdf/t_visn_2013/Педагогічні%20науки%20№3(21)2013.pdf

Comments are closed